Amunex

Výhradný dovozca produktov STV Technology na Slovensku

Kontakt

Veľkoobchodný predaj

IČO: 46525297

DIČ: 2023415130

IČ DPH: SK2023415130

Zbrojná licencia: CA 004260

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31385/N. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa – Tomáš Ollé.

Sídlo a adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu či podať sťažnosť: Práce 13, 94603 Kolárovo